polozhennya_v_vidkrity_chempionat_z_zhimu_lezhachi